Creative startups

Krepitev podjetniških kapacitet sektorjev kreativnih industrij na čezmejnem območju

Cilj projekta je razviti globalno konkurenčnost kreativnega podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju. Aktivnosti so usmerjene predvsem k povečanju konkurenčnosti kreativnih podjetnikov začetnikov in vključujejo:

  1. prenos pozitivnih izkušenj iz razvitih na manj razvite regije,
  2. oblikovanje (čezmejnih in interdisciplinarnih) partnerstev in strateškega pristopa k sektorju,
  3. informiranje in izobraževanje kreativnih podjetnikov začetnikov,
  4. promocijo kreativnih start-upov in sektorja kreativnih industrij.

Osnovne naloge projekta so povečati produktivnost in izboljšati strokovne veščine ciljnih javnosti, ustvarjati trajne odnose med kreativnimi skupnostmi in drugimi akterji s področij podjetništva, izobraževanja, raziskovanja itd.

Dostopnost   Ctrl+U