Kreazin

E-publikacija, ki povezuje ljubljanska kreativna vozlišča

Kreazin je e-publikacija, ki povezuje ljubljanska kreativna vozlišča in s periodičnimi številkami predstavlja dogajanje na ljubljanski kreativni sceni (z angleškim prevodom tudi v tujini). Gre za skupen projekt izbranih ljubljanskih kreativnih vozlišč (hubov). Pobudnik soustvarjanja je Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), ki je v okviru EU projekta CCAlps k sodelovanju povabil vsa vidnejša kreativna vozlišča: Coworking Slovenia oz. Kreativni center Poligon, DUKZ, prostoRož, Kreativna cona Šiška, MAO, Service Design Slovenia, RogLab in RTO. Cilj pobude je bil zasnovati novo skupno storitev vozlišč, ki odpira dodatne priložnosti za sodelovanje med vozlišči samimi ter z drugimi deležniki v regiji. Na delavnici Bottom(s) up so bile identificirane skupne potrebe, znanje, sredstva in priložnosti vozlišč. Na podlagi zasnov različnih storitev, ki so jih oblikovali predstavniki vozlišč, je bila za realizacijo izbrana storitev spletnega časopisa Kreazin. Prva številka, v kateri se je ustanovnim vozliščem pridružil še Creative Mornings, je izšla julija 2014. Pri sodelovanju so dobrodošla tudi ostala vozlišča.

Idejno zasnovo sta na podlagi rezultatov delavnice Bottom(s) up razvila Ana Osredkar in Luka Piškorič. Kreazin je oblikoval Karlo Medjugorac, programiral Aljaž Jeraj iz MMstudia, uredila pa Ana Eterović. Uredniški odbor sestavljajo predstavniki vozlišč in RCKE: Aidan Cerar (RCKE), Tea Pristolič (RogLab), Maša Cvetko (KD prostoRož), Luka Piškorič (Kreativni center Poligon) in Miha Artnak (Kreativna cona Šiška).

Zasnovo in izvedbo spletnega mesta ter pripravo vsebin je Regionalni center kreativne ekonomije podprl v okviru dveh evropskih projektov (projekta CCAlps in istoimenskega regionalnega projekta RCKE). Razvoj procesa skupnostnega soustvarjanja, na podlagi katerega je nastal Kreazin, sta v okviru Regionalnega centra kreativne ekonomije vodila Tina Pezdirc Nograšek in Aidan Cerar, ki sta v sodelovanju s kreativnimi skupnostmi zelo uživala.

Dostopnost   Ctrl+U