Oblikovanje in industrija

Povezujemo oblikovanje in industrijo

S poslovno verigo »Povezujemo oblikovanje in industrijo« je RCKE povezal mlade oblikovalce in pohištvena podjetja pri snovanju novih pohištvenih izdelkov. Slovenija se uvršča med države z velikim lesnim potencialom. Imamo kakovosten les, mizarsko znanje in razvito oblikovalsko stroko. Potrebujemo pa nove poslovne modele, ki bodo lesno industrijo in oblikovalsko ter marketinško stroko med seboj povezali na način, da bomo iz lesa ustvarjali produkte z visoko dodano vrednostjo.

Pri uresničevanju prvega projekta poslovne verige oblikovalcev in pohištvene industrije smo sodelovali z Oddelkom za industrijsko in unikatno oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) in Inštitutom za ekonomska raziskovanja (IER). Pod mentorstvom prof. Vladimirja Pezdirca (ALUO) so oblikovalci pripravili 25 idejnih osnutkov pohištvenih izdelkov. Podjetja, ki so sodelovala v poslovni verigi, so izdelala 11 prototipov, ki so se predstavili na osrednjem slovenskem pohištvenem sejmu Ambient 2012.

Mizarstvo Amek je za TV omarico Tramek, ki jo je oblikoval Dejan Kos, prejelo nagrado TOP 10. Zlato plaketo revije Naš dom za pohištvo slovenskega proizvajalca, s katerim je mogoče delno ali v celoti najbolj funkcionalno opremiti prostor, je prejelo mizarstvo Amek, ki je izdelke zasnovalo z mladimi oblikovalci v poslovni verigi. Sodelovanje med oblikovalci in podjetji se nadaljuje tudi po zaključku poslovne verige.

Dostopnost   Ctrl+U