Forget Heritage

Glavni cilj projekta je identificirati inovativne, ponovljive (tudi v drugih mestih) in trajnostne (vzdržne) javno-zasebne sodelovalne modele upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti, prepoznanih kot kulturna dediščina, razviti orodja za njihovo upravljanje in v ta proces vključiti tudi prebivalce mest.

Za večino mest je značilno, da imajo slabo ali pod-izkoriščene zgodovinske zgradbe, ki so zaznamovale življenje določene lokalne skupnosti. Zdaj, v stanju neizkoriščenosti in ko je zgodovinski spomin že zbledel, imajo negativen vpliv na okolico, saj so se spremenile v “urbane praznine”. Kot pravi Jane Jacobs: “Nove ideje potrebujejo stare zgradbe”, zato bomo partnerji skupaj poiskali inovativne in trajnostne rešitve za zaščito in vrednotenje kulturne dediščine s povečanjem njene ekonomske vrednosti. Istočasno želimo skozi mednarodne programe usposabljanja izboljšati podjetniške sposobnosti in znanja upravljavcev takih ustanov. Menedžerji s področja kulturnih in kreativnih industrij bodo tako dobili nove zaposlitvene priložnosti, predvsem pa nova znanja s področja vodenja.

Na podlagi novih orodij in modela upravljanja bodo v osmih mestih potekale pilotne aktivnosti na izbranih lokacijah. Njihov namen bo testirati model in evalvirati njegovo učinkovitost v praksi.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več na uradni spletni strani projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html#SUMMARY

Partnerji v projektu:

Mesto Genova (IT) – vodilni partner
Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SI)
Mesto Nuremberg (DE)
Mesto Bydgoszcz (PL)
Kulturni inovativni kompetenčni center (HU)
Mesto Reka (HR)
Mesto Usti Nad Labem (CZ)
Regija Lombardija (IT)
Mesto Varšava (PL)

forget-heritage_logo2

Dostopnost   Ctrl+U