CINEMA

Kreativne industrije za mestna gospodarstva v Podonavju

Cilj projekta CINEMA je izboljšati pogoje za kreativne industrije in regeneracijo mest v Podonavju z razvojem in testiranjem inovativnega modela, orodij in storitev. CINEMA bo gradila na zmogljivosti in spodbujala sodelovanje vseh akterjev in zainteresiranih strani z namenom trajnostnega razvoja in s ciljem izboljšati pogoje za razvoj inovacij, ki izhajajo iz sodelovanja kreativnih industrij in gospodarskega sektorja.

Pričakovani rezultati projekta:

CINEMA bo spodbujala partnerstva med občinami, institucijami za podporo podjetništvu ter predstavniki kreativnih industrij in nevladnih organizacij, ki bodo oblikovali:

 • načrte za podporo oblikovanju novih in prestrukturiranju starih mestnih gospodarstev,
 • orodja in storitve za oblikovalce politik, za izboljšanje zmogljivosti za inovacije med kreativnimi industrijami in mestnimi gospodarstvi z močnim poudarkom na zagonskih dejavnostih,
 • trajnostno mrežo ključnih akterjev v razvoju mest,
 • zbir nadnacionalnih priporočil za odločevalce, vključno z devetimi (9) lokalnimi akcijskimi načrti.

Partnerji v projektu:

 • Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenija (vodilni partner)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Creative Industry Košice, Slovaška
 • Agency for the Support of Regional Development Košice, Slovaška
 • Stuttgart Media University, Nemčija
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation, Nemčija
 • West Regional Development Agency, Romunija
 • Resita Municipality ERDF PP7 Resita RO, Romunija
 • Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises, Bolgarija
 • Studio Komplekt, Bolgarija
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Avstrija
 • Regional Development Agency Backa, Srbija
 • North Regional Development Agency, Moldavija
 • CIMA Consulting and Management, Avstrija
 • City of Sombor, Srbija
 • Gabrovo Municipality, Bolgarija
 • City of Leonding, Avstrija

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 2.204.823,50 EUR

Skupna vrednost projekta za RRA LUR: 166.725,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 141.716,25 EUR

Sofinanciranje RRA LUR (15 %): 25.008,25 EUR

Trajanje projekta:

1. julij 2020 – 31. december  2022

Dostopnost   Ctrl+U