CCAlps

Kreativna podjetja na območju Alp

CCAlps je projekt, katerega glavni cilj je ustvariti resnično in virtualno mrežo vozlišč v Alpah, kjer bosta ustvarjalnost in inovativnost postavljena v središče. Drugi cilj projekta je povečati vpletenost področja kreativnih industrij v socialno-ekonomski razvoj območja. Poleg tega projekt povezuje in spodbuja sodelovanje med kreativnimi industrijami, malimi in srednje velikimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami za promocijo znanstvenih raziskav ter gradi izmenjave znanj in orodij za prenos tehnologij z uporabo t.i. »bottom up« pristopa. Projekt podpira pridobivanje novih znanj na področju kreativnih industrij, spodbuja storitve malih in srednjih podjetij s tega področja in njihovo izboljšanje z opredelitvijo tehnoloških in finančnih potreb, dviguje zavest oblikovalcev politik in spodbuja uporabo pravil oz. predpisov za uporabo teh izkušenj v praksi. S temi ukrepi želi uresničiti naslednje cilje: okrepiti prisotnost kreativnih industrij na področju Alp; spodbuditi razvoj inovativnosti s povezavo med kreativnimi industrijami, malimi in srednjimi podjetji, raziskovalnimi centri in drugimi pomembnimi akterji na tem področju; izboljšati dostopnost do virov znanja in raziskovalnih storitev v alpskem prostoru in spodbuditi strateška partnerstva, vključno z ustreznimi deležniki za uresničitev glavnih izzivov razvoja tega območja.

 Slovenski partner v projektu

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Pričakovani rezultati v projektu

  • virtualna platforma (web 2.0): kjer bo vsako nacionalno vozlišče povezano s transnacionalno mrežo. Platforma bo vsebovala interaktivne shematske prikaze za razumevanje odnosa med sektorji malih in srednje velikih podjetij,
  • dogodki: pripomogli bodo k promociji in širitvi kreativnih industrij z močno povezavo z oblikovalci politik;
  • transnacionalna meta-vozlišča: rezultati bodo transnacionalne sheme poslovnih mrež kreativnih industrij, povezanih z malimi in srednje velikimi podjetji, raziskovalnimi centri in lokalnimi institucijami;
  • pilotni projekti: vsaka sodelujoča država bo razvila kreativni kamp (»CreativeCamp«), ki bo vključeval deležnike s področja kreativnih industrij, mala in srednja podjetja, lokalne ustanove in univerze pri resničnem projektu. »CreativeCamp« bo vključeval različne dejavnosti: izobraževanje, načrtovanje in razvoj ter promocijo. Rezultati bodo: nove storitve ali nove strategije za vozlišče in transnacionalno politiko.

Dostopnost   Ctrl+U