RCKE

Regionalni center kreativne ekonomije

Za spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni sta ključna nadaljnje delovanje in nadgradnja RCKE tako glede razširitve obstoječih aktivnosti kot tudi izvajanja novih, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov delovanja RCKE.

Ključni cilji projekta nadgradnje delovanja RCKE so:

  • Spodbujanje gospodarstva (klasičnih sektorjev) pri vpeljevanju ustvarjalnosti v svoje primarne dejavnosti. Cilj je torej povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi z namenom zviševanja dodane vrednosti in izgradnje konkurenčne prednosti končnih produktov ter storitev.
  • Različna podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oziroma kasnejši specializaciji.
  • Regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.
  • V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti: usposabljanja deležnikov s področja kreativnih industrij za podjetništvo in ostala specifična znanja s tega področja ter gospodarskih družb za vključevanje kreativnih dejavnosti v razvojne procese, poslovne verige, kreativna regeneracija degradiranih območij znotraj LUR in različni izobraževalno – informativni dogodki.

Nosilec projekta

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in občinama Dobrova – Polhov Gradec in Trzin.

Dostopnost   Ctrl+U