Kreativni center PingPong

V Trzinu se je v začetku leta 2015 odprl nov kreativni center PingPong, ki je nastal na pobudo Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE) in občine Trzin ter v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo ustvarjalcev, ki je že na prvem srečanju izrazila željo po prostoru namenjenemu sodelovanju, sodelu (angl. coworking) in drugim skupnim projektom.  V okviru delavnic se je oblikoval kreativni komite sestavljen iz nekaj posameznikov, ki so izrazili interes za aktivnejše sodelovanje pri razvoju kreativnega centra.

Sledil je razvoj celostne podobe in načina upravljanja, poleg tega pa so se oblikovali tudi načrti za prenovo kletnih prostorov mladinskega centra. Ta je potekala pod vodstvom arhitekta, člana kreativnega komiteja, ter predstavniki različnih skupnosti uporabnikov mladinskega centra.

Kreativni center je v prvi vrsti namenjen kreativnim posameznikom iz Trzina in njegove okolice, ki v veliki večini zaradi narave dela kreativnih poklicev delujejo in delajo od doma. Nahaja se v Mladinskem klubu v Centru Ivana Hribarja v Trzinu in je za obiskovalce odprt vsak petek od 9. do 17. ure, v njem pa je na voljo brezplačna uporaba pisarniške opreme, kotiček za druženje oziroma sproščanje ter brezplačen dostop do interneta.

Dostopnost   Ctrl+U