CRE:HUB

Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov, ki podpirajo mala in srednja podjetja s področja kulturnih in kreativnih industrij v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, za razvoj in doseganje njihove rasti.

Politika, ki jo naslavljamo:
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020: 2.3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; 2.3.3. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji; Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij; Specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP.

Partnerji v projektu:
Basilicata Region, Italija (vodilni partner)
Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Italija
Regional Development Agency Centru, Romunija
Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.
Madžarska; University of Latvia, Latvija
Culture Tourism and Institutional relation department of the Government of Navarra, Španija
ADDICT – Creative Industries Portugal, Portugalska
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Dostopnost   Ctrl+U