Creative cities

Kreativna mesta

Glavni namen projekta CREATIVE CITIES: izkoristiti in promovirati potenciale kreativnih industrij za povečanje konkurenčnosti in privlačnosti srednjeevropskih mest.

Cilji projekta so bili naslednji:

 • izboljšati okvirne pogoje za kreativne industrije
 • ustanoviti grozd kreativnih industrij
 • promovirati podjetniška znanja in konkurenčnost kreativnih industrij
 • izboljšati zunanjo podobo kreativnih industrij s pomočjo transnacionalnega marketinga in mreženja
 • izkoristiti potenciale kreativnih industrij za regeneracijo degradiranih mestnih predelov

Poleg tega smo s partnerji prispevali k razpravam o zakonodaji na tem področju (Green Paper on Cultural and Creative Industries) in pripravili priporočila za druga mesta, ki bi želela promovirati potenciale kreativnih industrij. Pri tem je bilo pomembno transnacionalno sodelovanje petih primerljivih srednjeevropskih mest in tesno sodelovanje z združenjem evropskih mest EUROCITIES.

V projekt so bila vključena mesta Gdansk, Genova, Leipzig, Ljubljana in Pécs, ki imajo politične kompetence, da so projektne rezultate integrirala v lokalne načrte in strategije. Našteta mesta sodelujejo tudi po zaključku projekta, saj smo partnerji podpisali sporazum o dolgoročnem sodelovanju med posameznimi centri kreativnih industrij (Cluster Contact Points), kar bo omogočalo srečanja kreativnih skupin, sodelovanje na mednarodnih natečajih, izobraževanje in udeležbo na različnih dogodkih.

Slovenska partnerja projekta:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)

Rezultati projekta Kreativna mesta

 • SWOT analiza: Status kreativnih industrij v Ljubljani
 • Mednarodna konferenca Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori
 • Regionalni center kreativne ekonomije – RCKE
 • Povezujemo oblikovanje in industrijo: Interdisciplinarna poslovna veriga industrijskih oblikovalcev in pohištvenih podjetij
 • Razstava idejnih osnutkov poslovne verige
 • Dogodka Povezujemo oblikovanje in industrijo na sejmih Ambient 2011 in 2012
 • Predstavitev prototipov poslovne verige na sejmu Ambient 2012
 • Promocija slovenskih ustvarjalcev kreativnih industrij na dogodkih v partnerskih mestih projekta Kreativna mesta
 • Študija Potenciali kreativne urbane regeneracije
 • Študija Kreativna regeneracija na primeru izbranega dela Ljubljane
 • Spletna stran RCKE

Dostopnost   Ctrl+U