Demenca

Komplet družabnih iger za starejše osebe, obolele za demenco

Komplet družabnih iger za starejše osebe, obolele za demenco, je bil razvit z namenom krepitve njihovega spomina in spodbujanja miselnih povezav prek asociacij in pripovedovanja. Tako naj bi lajšal in upočasnjeval razvoj bolezni pri bolnikih, obenem pa dosegal večjo socialno povezanost med igralci iger. Komplet iger je namenjen uporabi v domačem okolju in domovih. Pri tem vse igre zahtevajo pomoč delovnega terapevta oz. skrbnika, ki usmerja potek igre, saj je ta najuspešnejša, če se jo da prilagajati glede na osebne lastnosti igralca.

Rezultati obsežne raziskave, ki je vključevala opazovanje načina življenja oseb z demenco, okolja, v katerem se gibljejo, dejavnosti in težav, s katerimi se srečujejo bolniki (pa tudi njihovi negovalci) so pokazali, da:

  1. so dementne osebe pri miselnih igrah težko dalj časa osredotočene, učinkovite pa so predvsem besedne igre;
  2. rade ustvarjajo z rokami (npr. v ustvarjalnih delavnicah), saj jim to daje občutek zadovoljstva in koristnosti;
  3. je pri komunikaciji z dementnimi osebami izredno učinkovito komuniciranje z barvo – za razliko od napisov in ilustracij.

Tako so razvijalci/oblikovalci rešitve – da bi povečali zanimanje bolnikov za sodelovanje, ohranili njihovo pozornost dlje in spodbudili asociacije – začeli razmišljati o vključevanju čutnih zaznav (tipa, vida, zvoka).

Na temelju barve, oblike in teksture so zasnovali komplet družabnih iger:

  1. Dementni, spomni se
  2. Igra s sličicami
  3. Iskanje parov – tipanje

Igre so bile testirane in nadgrajene glede na nove ugotovitve (o pomenu načina plastificiranja sličic, njihove preprostosti, barvnih shem ipd.). Predvidena je tudi izdelava gradiv in navodil, kako igre nadaljnje razvijati in dodatno personalizirati oz. prilagajati uporabnikom/igralcem za njihovo še večjo učinkovitost.

Konceptualna zasnova kompleta družabnih iger je nastala na kreativnem taboru storitvenega in informacijskega oblikovanja »Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso«, ki je potekal aprila 2013 v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in društva Pekinpah ter je v celoti opisana v knjigi Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso.

Dostopnost   Ctrl+U