ForHeritage

Glavni cilj projekta je graditi na rezultatih štirih, že izvedenih, EU projektov (FORGET HERITAGE, RESTAURA, IFISE in CLIC): združiti že razvita orodja, jih nadgraditi in implementirati, da bi spodbudili celostni pristop k upravljanju dediščine v različnih fazah načrtovanja, izvajanja in financiranja. Za to pa je potrebno tesno sodelovanje  javnega in zasebnega sektorja, ki se ukvarjata z varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine in virov.

Pričakovani rezultati projekta:

Boljša zaščita in upravljanje stavb kulturne dediščine v Srednji Evropi.
Izvedba usposabljanj za javni in zasebni sektor z uporabo orodij za upravljanje in financiranje kulturne dediščine iz štirih predhodno izvedenih EU projektov.
Izvedeni načrti upravljanja, poslovni/finančni načrti ob vključevanju  javno-zasebnega partnerstva (PPP/PPC).

Partnerji v projektu:

Vojvodstvo zahodne Pomeranije, Poljska
Fundacija za zaščito pokrajine, Poljska
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Slovenija
Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Slovenija
Mesto Reka (Rijeka), Hrvaška
Inštitut za razvoj in mednarodne odnose,Hhrvaška
Finpiemonte, Italija
Mesto Cuneo, Italija

Dostopnost   Ctrl+U