si / eng
Prijavi se na newsletter
Prijavi se na newsletter

InnoRenew CoE

45 milionov evrov za preboj slovenske lesne industrije

> več

CRE:HUB Ljubljana

Kaj je potrebno, da kreativni potencial, ki ga imamo v regiji, uspešno povežemo s podjetništvom?

> več

Forget Heritage

Z namenom spodbujanja (ponovne) rabe stavb kulturne dediščine z vsebinami s področij kulturnih in kreativnih industrij v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem je deset partnerjev iz sedmih srednjeevropskih držav v okviru projekta Forget Heritage (program Interreg Srednja Evropa) pripravilo Priročnik o politikah za revitalizacijo opuščenih stavb kulturne dediščine v srednjeevropskih mestih, Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo stavb kulturne dediščine ter Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščine.

> več

CREA 2016

Izjemen uspeh – ponovna zmaga slovenske študentske start–up ekipe na mednarodni ravni

> več

Začasna raba – primerjalni pregled

Primerjalni pregled »Začasna raba« je nastal v okviru Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije[1] z namenom, da se izboljšajo možnosti začasne rabe degradiranih prostorov za kreativne industrije v Sloveniji. To se lahko doseže tako skozi izboljšanje normativnega okvirja kot z izboljšanjem prakse. Primerjalni pregled ureditev po drugih državah naj bi služil podpori tem prizadevanjem.

[1] RRA LUR je bila v okviru projekta Regionalni center kreativne ekonomije  naročnik predloga spremembe zakonodaje, v okviru katere je nastal pričujoč Primerjalni pregled. Operacijo RCKE delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,  razvojne prioritete razvoj regij, prednostne usmeritve regionalni razvojni programi.

Začasna raba – primerjalni pregled