Kreativnost za inovacije v LUR

V okviru projekta CRE:HUB je nastala študija »Stanje kulturnih in kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji«, ki predstavlja rezultat poglobljenega raziskovanja Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER).

V študiji so bile upoštevane splošne metodološke smernice, ki jih je pripravila Latvijska univerza in potrdil vodilni partner projekta CRE:HUB Regija Basilicata. V pričujočem dokumentu »Kreativnost za inovacije v LUR« so zbrani povzetki in interpretacije rezultatov iz dokumenta »Stanje kulturnih in kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji«.

Predstavljeni so ključni statistični podatki o kulturnih in kreativnih industrijah v Sloveniji in Ljubljanski urbani regiji, zbrani na podlagi definicije tega sektorja, ki jo je v najnovejši študiji objavila Evropska komisija. Cilj pripravljenega dokumenta »Kreativnost za inovacije v LUR« je osvetliti podatke, ki izpostavljajo pomen tega sektorja ter s tem odpreti razmišljanje o njegovih potencialih. Inovativnost, soustvarjanje, znanje, zmožnost povezovanja in oblikovanja ustvarjalnih skupnosti, pa so samo nekatere bistvene značilnosti tega sektorja.

Ker verjamemo v potenciale kulturnega in kreativnega sektorja, v okviru RCKE, ki deluje pod okriljem RRA LUR, vpeljujemo kreativnost v različne segmente družbe, s ciljem doseganja družbenih in ekonomskih inovacij (izdelkov, storitev in procesov). Z lastnimi in tujimi vrhunskimi strokovnjaki na kreativce, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije prenašamo znanja in spretnosti, potrebne za njihovo interdisciplinarno povezovanje ter kreativno reševanje družbenih in poslovnih izzivov.

Kreativnost za inovacije v LUR

Dostopnost   Ctrl+U