Potenciali regeneracije

Potenciali kreativne urbane regeneracije

Študija prispeva pomemben vpogled v prostorsko razporeditev kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji ter ovrednoti lokacijske dejavnike, ki vplivajo na razporeditev. Rezultati so lahko dragocen prispevek k politikam za močnejše kreativno gospodarstvo na eni strani ter k politikam, ki usmerjajo urbani razvoj, na drugi strani, še posebej v zvezi z urbano regeneracijo. Še posebej so lahko rezultati uporabni v zvezi s podporo razvoju kreativnih četrti, ki so pomembno orodje obeh omenjenih politik.

Študija je v angleškem jeziku:

  • Potentials of creative urban regeneration
  • Spatial distribution of creative industries in Ljubljana Urban Region

Povzetek študije v slovenskem jeziku:

  • Potenciali kreativne urbane regeneracije
  • Prostorska umeščenost kreativnih industrij

Ljubljana, november 2011

Dostopnost   Ctrl+U