Intelektualne pravice

Študija o varstvu intelektualnih pravic

Regionalni center kreativne ekonomije je v okviru projekta CCAlps in v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravil krajšo študijo o varstvu intelektualnih pravic. Poleg analize slovenskih specifik, politik in zakonodaje, je bilo vprašanje varovanja intelektualnih pravic aplicirano prav na področje kreativne ekonomije, kar je bil osrednji namen študije. Sama študija je bila podlaga za pripravo večje mednarodne študije, ki jo bo pripravil vodilni partner tega vsebinskega področja v projektu CCAlps – Politecnico di Milano.

Študija je v angleškem jeziku: Intellectual Property for Creative and Cultural industries.

Dostopnost   Ctrl+U