Akcijski načrt Ljubljanske urbane regije

Akcijski načrt je bil oblikovan v okviru projekta CRE:HUB. Dokument vsebuje podrobnosti o tem, kako se bodo izkušnje, pridobljene pri sodelovanju na projektu, izvajale za spodbujanje razvoja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v regiji.

Vsebina akcijskega načrta LUR temelji na:

  • analizi strateških dokumentov,
  • opisu nacionalnega / regionalnega konteksta,
  • opisu podpore KKI v strateških dokumentih,
  • izkušnjah, pridobljenih pri drugih projektih,
  • izmenjavi znanja v obliki študijskih obiskov, rezultatov medsebojnih evalvacij,
  • dobrih praksah
  • delavnicah (fokusne skupine, intervjuji itd.) s ključnimi deležniki.

Action Plan: Ljubljana Urban Region

Dostopnost   Ctrl+U