Začasna raba – primerjalni pregled

Primerjalni pregled »Začasna raba« je nastal v okviru Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije[1] z namenom, da se izboljšajo možnosti začasne rabe degradiranih prostorov za kreativne industrije v Sloveniji. To se lahko doseže tako skozi izboljšanje normativnega okvirja kot z izboljšanjem prakse. Primerjalni pregled ureditev po drugih državah naj bi služil podpori tem prizadevanjem.

[1] RRA LUR je bila v okviru projekta Regionalni center kreativne ekonomije  naročnik predloga spremembe zakonodaje, v okviru katere je nastal pričujoč Primerjalni pregled. Operacijo RCKE delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,  razvojne prioritete razvoj regij, prednostne usmeritve regionalni razvojni programi.

Začasna raba – primerjalni pregled

Dostopnost   Ctrl+U