SWOT analiza

SWOT analiza – Stanje kreativnih industrij v Ljubljani

Inštitut za ekonomska raziskovanja je v okviru projekta »Kreativna mesta – Razvoj in promocija potencialov kreativne industrije v srednjeevropskih mestih«, pri katerem je kot slovenski partner sodeloval tudi RRA LUR, opravil analizo kreativnih industrij v Mestni občini Ljubljana. Analiza sledi enotni metodologiji in strukturi, dogovorjeni med partnerji vseh sodelujočih mest (Gdansk, Genova, Pécs, Leipzig in Ljubljana). Predstavitvi nacionalnega in lokalnega konteksta ter dosedanje politike na področju kreativnih industrij v nadaljevanju sledi analiza zasebnega sektorja, javnega sektorja in nevladnih organizacij, s poudarkom na Ljubljani. Izdelani so bili kratki opisi vseh panog, ki so bile definirane kot kreativne, ter opredeljene njihove glavne prednosti in slabosti. Vsi omenjeni koraki analize so služili kot vložek za izdelavo SWOT3 matrike KI.

Študija je v angleškem jeziku in s povzetkom v slovenskem jeziku: SWOT Analysis – Status of the Creative Industries in Ljubljana

December 2010

Dostopnost   Ctrl+U