Kulturne in kreativne industrije v Evropi kot eden nosilcev gospodarske rasti

Soočene z eksponentnimi spremembami, kot so nuja digitalne preobrazbe, gospodarska negotovost in spremembe evropske regulative, kulturne in kreativne industrije kljub temu dosegajo zavidljivo rast. Čeprav število organizacij in zaposlenih znaša le polovico evropskega povprečja, sektor še vedno ustvari 5 odstotkov bruto družbenega proizvoda držav partneric v Evropi. Vse to dokazuje velik razvojni potencial sektorja, povezovanje z naprednimi industrijami pa nesluteno možnost napredka tako organizacij kot družbe kot celote.

Članek ugotavlja vlogo KKI pri gospodarski rasti v šestih državah partnericah projekta COCO4CCI. Predstavi vertikalni in horizontalni trend kot mogoči usmeritvi pri vzpostavljanju sodelovanja med KKI ter napredno industrijo. Izpostavi pa tudi izziv usklajevanja interesov med napredno proizvodnjo in KKI.

Kulturne in kreativne industrije v Evropi kot eden nosilcev gospodarske rasti

Dostopnost   Ctrl+U