Razporeditev ustvarjalnosti

Raziskava o razporeditvi ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane

Regionalni center kreativne ekonomije je v sodelovanju z Janijem Kozino in sodelavci z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU pripravil raziskavo o prostorski razporeditvi ustvarjalnosti (tj. ustvarjalcev in ustvarjalnih dejavnosti) v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije. Ustvarjalnost je čedalje pomembnejši predpogoj gospodarskega razvoja v razvitem svetu, saj vodi k inovacijam, tehnološkim in poslovnim izboljšavam ter večji konkurenčnosti. Tako se vse več regij in mest za doseganje gospodarskega razvoja in rasti naslanja na ustvarjalne poklice in/ali dejavnosti.

Analiza kaže, da je eden izmed načinov splošne gospodarske rasti občin privabljanje: a) ljudi z ustvarjalnimi poklici in b) podjetij, ki se ukvarjajo z ustvarjalnimi dejavnostmi. Več ugotovitev najdete v dokumentu: Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije

Dostopnost   Ctrl+U