Analiza politik

Analiza politik podpore in financiranja kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji

V okviru projekta CCAlps/Creative Companies in Alpine Space je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije izdelala študijo, ki obravnava strukturo, storitve in delovanje posameznih identificiranih kreativnih vozlišč ter zajema analizo politike podpore in financiranje področja kreativnih industrij v regiji. Študijo je pripravil Inštitut za ekonomska raziskovanja, v skladu z vnaprej pripravljenimi metodološkimi priporočili, dogovorjenimi v okviru mednarodnega projektnega partnerstva.

Vabimo vas, da si preberete povzetek študije ‘Analiza politik podpore in financiranja kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji’ v slovenskem jeziku.

Celotna študija ‘Analysis of support policies and financing of creative industries in Ljubljana Urban Region’ je na voljo v angleškem jeziku.

Dostopnost   Ctrl+U