Skupnostna vsebina kot izhodišče prenove

Publikacija »Več prostora za ustvarjalnost, več ustvarjalnosti za prostor« prikazuje nekatere primere ustvarjalne urbane regeneracije na ravni Ljubljanske urbane regije. V njej so predstavljene ključne vloge vseh vključenih partnerjev, povzete zgodbe razvoja, načini podpore, ki so jih bili projekti deležni s strani Regionalnega centra kreativne ekonomije, ter  načini vključevanja lokalne kreativne skupnosti. Predstavljeni primeri so nadgrajeni z zaključki, ki bodo oblikovalcem politik in stroki ponudili nov pogled na kreativno urbano  regeneracijo, ki izhaja iz dejanskih praktičnih primerov. Upamo, da bo to spodbudilo razvoj novih primerov kreativne urbane regeneracije, s pomočjo katerih bodo neizkoriščeni prostori pridobili novo ustvarjalno vsebino, obenem pa bodo tako tudi kreativne dejavnosti pridobile prostore za svoj nadaljnji razvoj.

Več prostora za ustvarjalnost, več ustvarjalnosti za prostor

Dostopnost   Ctrl+U