Inovacijski naboj kulturnih in kreativnih industrij

Najpomembnejši inovacijski proces je bil od nekdaj razumeti človeško plat sprememb. Kreativne in kulturne industrije (KKI) z uporabo novih pomenov, simbolov, zgodb in vrednosti raziskujejo, kako najbolje nagovoriti posameznika, ter ponujajo odgovore na vprašanja, kako z inovacijami tudi uspešno sobivati in živeti. Glavni rezultat kulturnih in kreativnih dejavnosti je zato razvoj novih idej in njihova izvedba ter snovanje izdelkov in storitev.

Članek predstavi definicijo, zgodovino in področja KKI. Nadalje se osredotoči na potenciale in prednosti kulturnih in kreativnih industrij ter pojasnjuje njihov pomen v dobi velikih sprememb.

Inovacijski naboj kulturnih in kreativnih industrij

Dostopnost   Ctrl+U