Knjiga Oblikovanje agende

Knjiga o storitvenem in informacijskem oblikovanju

Zelo pomemben korak Regionalnega centra kreativne ekonomije in Društva Pekinpah, ki sta sodelovala na projektu storitvenega in informacijskega oblikovanja, je zagotovo obsežna knjiga, ki je bila izdana ob tej priložnosti. Petra Černe Oven in Barbara Predan sta že z naslovom »Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso« razkrili, da gre za premik k iskanju pravih problemov in potreb, s katerimi se pri sprejemanju in dajanju storitev ter informacij dnevno srečujemo. Knjiga je teoretsko analitična in hkrati praktično usmerjena. Za obliko je poskrbel Studio Milklavc, knjiga pa je lahko v pomoč vsem, ki bi želeli s kreativnostjo in inovativnostjo priti do zadovoljstva uporabnikov in uspešnega poslovanja organizacij. Knjigo je tako mogoče brati kot priročnik, kot vodnik, kako in zakaj se lotiti dveh izredno kompleksnih področij, ki sta hkrati integrirani v vse pore našega vsakdanjega življenja.

Idejni koncepti, ki so predstavljeni v knjigi, so nastali na podlagi tridnevnega kreativnega tabora storitvenega in informacijskega oblikovanja, ki je potekal aprila 2013 v Ljubljani in rezultatov petmesečnega seminarja storitvenega in informacijskega oblikovanja, ki se je odvijal v študijskem letu 2012/13 na ALUO, s področja zdravstva in trajnostnega transporta.

Več o posameznih predlaganih rešitvah (ki nam potrjujejo, da lahko s storitvenim in informacijskim oblikovanjem pozitivno vplivamo na okolje, ko oblikujemo za skupnost in sprožamo konkretne spremembe), o metodologiji in nenazadnje tudi o tem, kaj konkretno bi lahko odločevalci politik storili, da se zadeve na tem področju izboljšajo, si lahko preberete v zgoraj omenjeni knjigi.

Dostopnost   Ctrl+U