Kulturne in kreativne industrije v Sloveniji

Organizacije s področja kulturnih in kreativnih industrij so že nekaj časa dejavni tvorec slovenskega gospodarstva. Ne nazadnje k slovenski bruto dodani vrednosti prispevajo 3,5 odstotka. Njihova edinstvena prednost so mehke, kreativne in socialne veščine, ki jih podjetja vse bolj potrebujejo. Zlasti velike sinergične učinke lahko kulturne in kreativne industrije ponudijo napredni industriji. Sektor je namreč izjemno raznoroden, a obenem nagnjen k inovacijam in prečnemu povezovanju medsebojno različnih področij za skupni cilj – trgu ponuditi odlične izdelke in storitve.

Članek navaja specifična strateška področja, glavne veščine, procesi in nacionalni programi kulturnih in kreativnih industrij v šestih državah partnericah projekta. Nadalje se osredotoči na KKI procese v slovenski napredni industriji ter ponudi razloge za sodelovanje naprednih industrij s KKI.

Kulturne in kreativne industrije v Sloveniji

Dostopnost   Ctrl+U