Primerjalna analiza med mestoma Gradec in Ljubljana

Koncept primerjalne analize med mestoma Gradec in Ljubljana je bila pripravljena za pridobitev specifičnih znanj, vedenj, izkušenj in povezav, na osnovi katerih so bila v nadaljevanju razvita izhodišča za strategijo, s ciljem promocije raznolikosti v obeh družbah s pomočjo kreativnosti migrantskih podjetnikov in njihovih družin.

Koncept primerjalne analize med mestoma Ljubljana in Gradec

Izzivi in strategije partnerjev pri upravljanju raznolikosti

Dostopnost   Ctrl+U